Ergebnisse Ritten 2006
(Plätze 1-3)
Tierprämierungen :
Alpakas Huacaya
Hengste Gruppe 2
1 GV Riddick Josef & Mark Demetz (I)
2 GV Pegasus Josef & Mark Demetz (I)
Alpakas Huacaya, geschoren
Stuten Gruppe 1
1 GV Karina Josef & Mark Demetz (I)
2 (m) GSA Luigi Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 GSA Leonie Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Vliesbewertung
Alpakas
H helle Vliese, Gruppe 1/2
1 GSA Leonie Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 GSA Cassidy Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
H helle Vliese, Gruppe 3
1 Houdini Ilona Gunsser (D)
2 Hera Ilona Gunsser (D)
H helle Vliese, Gruppe 4
1 Peruvian Maserati Rene Steiger (I)
2 Indra Peruvian Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 Kolja Peruvian Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
H helle Vliese, Suri 
2 Poggio Brunito Rene Steiger (I)
D dunkle Vliese 
1 GSA Livia Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
2 GSA Kimon Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
Lamas
double coat
1 FN Guanaja Ilse Köhler (D)
2 FN Lyra Ilse Köhler (D)
3 FN Seda Ilse Köhler (D)
single coat, Gruppe 2
1 Lynn Ilona Gunsser (D)
2 GSA Justo Ilse Köhler (D)
3 GK Kamee Ilona Gunsser (D)
single coat, Gruppe 4
1 Baia de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Rosada de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Lamas, leicht bewollt
Hengste Gruppe 4
1 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
2 Alex v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Lamas, mittel bewollt
Hengste Gruppe 3 / 4
1 Jogel v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Leonardo v.Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
3 Roby v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Stuten Gruppe 1 / 2
1 Calla v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
2 Lolita de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH)
3 Lucy de Oro Christian Vogl (D)
Gruppe 4
1 Cipsi de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH)
2 Evita de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH)
3 ZL Nina Walter & Sabine Mair (I)
Grand Champion (Lamas, mittel bewollt, Stuten)
Cipsi de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH)
Reserve Champion (Lamas, mittel bewollt, Stuten)
Calla v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
Lamas, stark bewollt
Hengste Gruppe 1
1 Dolomitos de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Leon de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH)
3 GK Leporello Christian Vogl (D)
Gruppe 2
1 Ciro Walter & Sabine Mair (I)
2 Atos de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 GK Lanzelot Christian Vogl (D)
Gruppe 3
1 Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Amos de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 Galapagos Freddy & Maria Kottmann (CH)
Gruppe 4
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I)
2 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 GK Delpuyu Argento Ilona Gunsser (D)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
Ciro Walter & Sabine Mair (I)
Stuten Gruppe 2
1 Biene de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Tiggi de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 Lisa de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Gruppe 3
1 Selina de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Rosada de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Gruppe 4
1 Ramada del Sur Walter & Sabine Mair (I)
2 Rabea Walter & Sabine Mair (I)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Selina de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Biene de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Wallache Gruppe 2 / 3
1 Nesch de oro Daniela Tschaggelar (CH)
2 GK Kheop Ilona Gunsser (D)
3 Lucky X Ilona Gunsser (D)
Sportwettbewerbe :
Hindernis-Parcours
Tiere < 24 Monate geführt von
1 Ciro Walter & Sabine Mair (I) Magdalena Regele
2 (m) GSA Luigi Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Maria Wohlfarth
3 Atos de Oro Walter & Sabine Mair (I) Ariadne Maack
Tiere > 24 Monate geführt von
1 Cipsi de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH) Freddy Kottmann
2 Evita de Oro Freddy & Maria Kottmann (CH) Freddy Kottmann
3 Jogel v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A) Ruth Kocherhans
Fortgeschrittene geführt von
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Ariadne Maack
2 Chuio de Oro Walter & Sabine Mair (I) Nina Müller
3 Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Magdalena Regele
Jugend geführt von
1 Lucy de Oro Christian Vogl (D) Elena Meier
2 GSA Luigi Gerhard & Maria Wohlfarth (D) Angelina Niedermeier
3 GK Lanzelot Christian Vogl (D) Viktoria Vogl
Jugend (F) geführt von
1 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Stefanie Unterhauser
2 Chuio de Oro Walter & Sabine Mair (I) Agnes Berger
3 GK Lamee Ilona Gunsser (D) Sara Kienzle
Trekking-Parcours
Jungtiere geführt von
1 Dolomitos de Oro Walter & Sabine Mair (I) Nina Müller
2 Atos de Oro Walter & Sabine Mair (I) Magdalena Regele
3 Ciro Walter & Sabine Mair (I) Ariadne Maack
Fortgeschrittene geführt von
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Ariadne Maack
2 Limbo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Ariadne Maack
3 Chuio de Oro Walter & Sabine Mair (I) Nina Müller
Jugend geführt von
1 Belingo de Oro Walter & Sabine Mair (I) Matthias Cischeck
2 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Florian Mair
3 Ciro Walter & Sabine Mair (I) Natalie Peter
Kombinations-Wettbewerbe
(Sport + Tierprämierung)
Hindernis Tiere < 24 Monate
1 Ciro  Walter & Sabine Mair (I)
2 GSA Luigi  Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 Atos de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Hindernis Tiere > 24 Monate
1 Cipsi de Oro  Freddy & Maria Kottmann (CH)
2 Evita de Oro  Freddy & Maria Kottmann (CH)
3 Jogel v. Kogl  Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Hindernis Fortgeschrittene
1 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
2 Limbo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Chuio de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Hindernis Jugend
1 Lucy de Oro  Christian Vogl (D)
2 GSA Luigi  Gerhard & Maria Wohlfarth (D)
3 GK Lanzelot  Christian Vogl (D)
Hindernis Jugend (F)
1 Belingo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Chuio de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Limbo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Jungtiere
1 Dolomitos de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Atos de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Ciro  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Fortgeschrittene
1 Limbo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
3 Chuio de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Jugend
1 Belingo de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
3 Ciro  Walter & Sabine Mair (I)
Best of Show, Alpakas :
GV Karina Josef & Mark Demetz (I)
Best of Show, Lamas :
Selina de Oro Walter & Sabine Mair (I)