Ergebnisse Ritten, 29. Juni 2008
(Plätze 1-3)
Tierprämierungen :
Alpakas Huacaya, geschoren
Hengste Gruppe 3 / 4
1 ZA Carius Ferdinand Stigger (A)
2 Brandon Bozedown Tamara Herb (A)
3 AS Atago Michael Stipsits (A)
Stuten Gruppe 2
1 ZA Rabea Anna & Wolfgang Thaler (A)
2 Loi Michael Stipsits (A)
3 Gitti Michael Stipsits (A)
Alpakas Suri
Stuten Gruppe 2
1 ZA Estrella Anna & Wolfgang Thaler (A)
Lamas, leicht bewollt
Hengste Gruppe 1
1 Sigi v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Jürgen v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Gruppe 2
1 Clui de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Sultan v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
3 Benni v. Sunnleitn Rupert Adelmaier (D)
Gruppe 3 / 4
1 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
Stuten Gruppe 1
1 Rosi v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Arabel de Oro Barbara Pisetta (I)
Gruppe 2
1 Johanna v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Julia v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Gruppe 3 / 4
1 Livie De Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Calinda de Oro Georg & Karin Puff (I)
3 Lea de Oro Albin Gschwenter (I)
Lamas, mittel bewollt
Stuten Gruppe 1 / 2
1 Lissi v. Sunnleitn Magnus Blaas (I)
2 Risha de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 Lorelei von Sunnleitn Georg & Karin Puff (I)
Gruppe 3 / 4
1 Cornelia v. Sunnleitn Daniele Lobello (I)
2 Dolomite de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 Tabea von Mayenburg Albert Laimer (I)
Grand Champion (Lamas, mittel bewollt, Stuten)
Lissi v. Sunnleitn Magnus Blaas (I)
Reserve Champion (Lamas, mittel bewollt, Stuten)
Cornelia v. Sunnleitn Daniele Lobello (I)
Wallache Gruppe 2 / 4
Avalon de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Lamas, stark bewollt
Hengste Gruppe 1
1 Dolomitos I de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Theo von Mayenburg Joelle Chabovey (CH)
3 Siggi de Oro Rupert Adelmaier (D)
Gruppe 2
1 Carlos de Oro Frank Spönle (D)
2 Conte von Emmers Rupert Adelmaier (D)
3 Totti de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Gruppe 3 / 4
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I)
2 Amos de Oro Walter & Sabine Mair (I)
3 Calimero v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Hengste)
Amos de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Stuten Gruppe 1 / 2
1 Liana de Oro Walter & Sabine Mair (I)
2 Andromeda von Sunnleitn Magnus Blaas (I)
3 Riana de Oro Joelle Chabovey (CH)
Gruppe 3 / 4
1 Lorena De Oro Sandra & Markus Mair (A)
2 Laura de Oro Sandra & Markus Mair (A)
3 Suni del Sur Walter & Sabine Mair (I)
Grand Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Lorena De Oro Sandra & Markus Mair (A)
Reserve Champion (Lamas, stark bewollt, Stuten)
Liana de Oro Walter & Sabine Mair (I)
Nachzucht-Wettbewerb
Lamas
Hengste
1 MMR Sunfire Walter & Sabine Mair (I)
2 Calimero v. Emmers Georg & Karin Puff (I)
3 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I)
Stuten
1 Blue Draka Walter & Sabine Mair (I)
2 Tialla de Oro Albert Laimer (I)
Sportwettbewerbe :
Hindernis-Parcours
Tiere < 12 Monate 4 Teilnehmer geführt von
1 Theo von Mayenburg Joelle Chabovey (CH) Elisabeth Schröpfer
2 Dolomitos I de Oro Walter & Sabine Mair (I) Sandra Kaffmann
3 Arabel de Oro Barbara Pisetta (I) Barbara Pisetta
Jährlinge 12 Teilnehmer geführt von
1 Liana de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
2 Totti de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
3 Conte von Emmers Rupert Adelmaier (D) Elisabeth Schröpfer
Tiere > 24 Monate 5 Teilnehmer geführt von
1 Santiago de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
2 Suni del Sur Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
3 Tiggi de Oro Joelle Chabovey (CH) Carla Stettler
Fortgeschrittene geführt von
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
2 Silver Star de Oro Albin Gschwenter (I) Albin Gschwenter
Jugend 18 Teilnehmer geführt von
1 Jürgen v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A) Marina Vogl
2 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I) Matthias Cischeck
3 Conte von Emmers Rupert Adelmaier (D) Veronika Pokorny
Trekking-Parcours
Tiere < 12 Monate geführt von
1 Sigi v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A) Ruth Kocherhans
2 Jürgen v. Kogl Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A) Ruth Kocherhans
3 Dolomitos I de Oro Walter & Sabine Mair (I) Sandra Kaffmann
Jährlinge 5 Teilnehmer geführt von
1 Buffon de Oro Walter & Sabine Mair (I) Sandra Kaffmann
2 Totti de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
3 Avalon de Oro Walter & Sabine Mair (I) Elisabeth Schröpfer
Einsteiger geführt von
1 Dolomite de Oro Walter & Sabine Mair (I) Sandra Kaffmann
2 Santiago de Oro Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
Fortgeschrittene geführt von
1 MMR Rosselini Walter & Sabine Mair (I) Lisa Notdurfter
2 Silver Star de Oro Albin Gschwenter (I) Albin Gschwenter
Jugend 8 Teilnehmer geführt von
1 Camillo v. Emmers Georg & Karin Puff (I) Matthias Cischeck
2 Avalon de Oro Walter & Sabine Mair (I) Johanna Heiler
3 Buffon de Oro Walter & Sabine Mair (I) Johanna Heiler
Kombinations-Wettbewerbe
(Sport + Tierprämierung)
Hindernis Tiere < 12 Monate
1 Theo von Mayenburg  Joelle Chabovey (CH)
2 Dolomitos I de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Arabel de Oro  Barbara Pisetta (I)
Hindernis Jährlinge
1 Liana de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Totti de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Conte von Emmers  Rupert Adelmaier (D)
Hindernis Tiere > 24 Monate
1 Santiago de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Suni del Sur  Walter & Sabine Mair (I)
3 Livie De Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Hindernis Fortgeschrittene
1 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
Hindernis Jugend
1 Jürgen v. Kogl  Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Conte von Emmers  Rupert Adelmaier (D)
3 Camillo v. Emmers  Georg & Karin Puff (I)
Trekking Tiere < 12 Monate
1 Sigi v. Kogl  Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
2 Dolomitos I de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Jürgen v. Kogl  Sepp & Ruth Kocherhans Oberhofer (A)
Trekking Jährlinge
1 Liana de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Buffon de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
3 Totti de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Einsteiger
1 Dolomite de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
2 Santiago de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Fortgeschrittene
1 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
Trekking Jugend
1 Camillo v. Emmers  Georg & Karin Puff (I)
2 MMR Rosselini  Walter & Sabine Mair (I)
3 Buffon de Oro  Walter & Sabine Mair (I)
Best of Show, Alpakas :
ZA Rabea Anna & Wolfgang Thaler (A)
Best of Show, Lamas :
Lorena De Oro Sandra & Markus Mair (A)
Bester Tierführer Alpakas :
Wolfgang Thaler (A)
Bester Tierführer Lamas :
Juliette Stettler (CH)